Spring naar content

Ondersteuning in zorg en onderwijs

Heliomare Kind Jeugd heeft een mooie locatie in Heemskerk. Enerzijds is het een polikliniek kinderrevalidatie anderzijds is het een school voor speciaal onderwijs. Sommige kinderen krijgen op het speciaal onderwijs ondersteuning van het revalidatie team. De kinderrevalidatie artsen zien hier kinderen/jongeren in de leeftijd van 2-20 jaar met verschillende diagnoses. Veel voorkomende diagnosegroepen zijn CP, NMA, Sensomotorische ontwikkelingsstoornis, NAH, DCD en chronisch pijn bij jongeren.
Ook zijn hier drie therapeutische peutergroepen. Tevens is er een NAH observatiegroep. Jaarlijks zien wij 200 nieuwe kinderen. Op het speciaal onderwijs zitten ongeveer 1000 leerlingen.

De teams
• Team 0-4 jaar
• Team 4-12 jaar (normaal lerend/ moeilijk lerend)
• Team ernstig meervoudig beperkten (EMB)
• Team 12-20 jaar

Binnen elk team zijn er speciale aandachtsgebieden, bv eetproblematiek, communicatie bij niet of nauwelijks sprekende kinderen etc. In overleg kan gekeken worden naar welk team de voorkeur uit gaat en waar het best aan de leerdoelen kan worden gewerkt.

Waar komt de aios mee in aanraking?
• Eerste consult van nieuwe kinderen.
• Wanneer een behandeling/interventie?
• Communicatie met kind, ouders, team.
• Onderscheiden pathologische en harmonieuze (sensomotorische)ontwikkeling.
• Standaard lichamelijk onderzoek bij CP.
• Onder supervisie leiding geven aan een multidisciplinair team.
• Indiceren aanvullend onderzoek.
• Kennis nemen van vormen van ondersteunende communicatie.
• Participeren in technische spreekuren van de orthopedisch schoenmaker, instrumentmaker.