Spring naar content

Onderwijsstage Sociale geneeskunde

Wil jij je tijdens je opleiding verdiepen in het opleiden van toekomstige artsen? Wist je dat de UMCG Onderwijsgroep Sociale geneeskunde onderwijsstages aanbiedt? Zodat je door anderen te onderwijzen beter wordt in je eigen vak!

Onze Onderwijsgroep leert studenten geneeskunde te denken en handelen vanuit gezondheidsperspectief met thema’s als (collectieve) preventie, participatie, organisatie van zorg, veerkracht en kwetsbaarheid. We zijn verantwoordelijk voor het sociaalgeneeskundig onderwijs in de gehele geneeskundeopleiding. Meer informatie over ons onderwijs vind je hier.

Onze Onderwijsgroep is onderdeel van de multidisciplinaire afdeling Gezondheidswetenschappen met de secties Sociale geneeskunde, Gezondheidspsychologie, Global Health, Verpleegkundig Onderzoek en Toegepast Gezondheidsonderzoek. Bij de afdeling werken ongeveer 350 mensen, waarvan ongeveer 90 bij Sociale geneeskunde en 12 bij de onderwijsgroep. We werken nauw samen met sociaalgeneeskundige professionals en de organisaties waarin deze werken zoals GGD’en, UWV en arbodiensten.

Tijdens de onderwijsstage doe je mee in de ontwikkeling, evaluatie en verbetering van sociaalgeneeskundige onderwijsactiviteiten. Afhankelijk van je eigen wensen, leerdoelen en stageperiode bepalen we gezamenlijk om welke onderwijsactiviteit dit zal gaan. Daarnaast verzorg je kleinschalig onderwijs aan coassistenten in de voor jouw dichtbij zijnde affiliatieregio in Groningen, Drenthe, Friesland of Overijssel, en geef je zo mogelijk tenminste een grootschalig college in het UMCG.

De algemene leerdoelen voor deze stage zijn dat je
• je geneeskundig specialisme en bijbehorende taken kan uitleggen aan artsen in opleiding;
• je zelf je geneeskundig specialisme beter leert begrijpen en kan plaatsen van in een breder Public Health en sociaalgeneeskundig perspectief.

Indien je in aanmerking wilt komen voor deze stageplek, dien je jouw voorkeur uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken via deze site. Het Stagebureau zal de beschikbaarheid van de stageplek bij de stage instelling uitvragen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Netty Bos, Arts Maatschappij en Gezondheid, coördinerend docent Sociale geneeskunde: n.bos-veneman@umcg.nl.