Spring naar content

Onderzoekstage publieke gezondheid

 Onderzoeksstage Hecht / GGD Hollands Midden

Bij Hecht / GGD Hollands Midden zijn onderzoekers Publieke Gezondheid dagelijks bezig met het in kaart brengen, kwantificeren en interpreteren van data vanuit en over de publieke gezondheid. Dit doen zij in samenwerking met vele partijen zoals gemeenten, universiteit en onderzoeksinstituten, en de (academische) werkplaatsen Publieke Gezondheid (https://www.awpgnzh.nl) en SAMEN voor de jeugd (https://www.werkplaatssamen.nl).


Heb je interesse in het doen van kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek op het gebied van publieke gezondheid, neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen met jou of jouw eigen idee uitvoerbaar is. Als je (nog) geen eigen idee hebt, gaan we na of je kunt aanhaken bij een lopend onderzoek of onderzoek dat binnenkort van start gaat. Als dit niet van toepassing is, gaan we na welk onderwerp dat matcht met je interesses urgent is om onderzocht te worden. Afhankelijk van het onderwerp krijg je een stagebegeleider toegewezen die jou gedurende de stageperiode zal begeleiden, al dan niet ondersteund door andere deskundige collega’s.


Hecht / GGD Hollands Midden heeft al vele jaren ervaring met het opleiden van aios M+G. Momenteel hebben wij aios in de profielen Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Forensische Geneeskunde en Vertrouwensartsen in opleiding. Als je je stage bij ons komt lopen, ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de aiosgroep. Op die manier kun je makkelijk contact leggen en laagdrempelig vragen stellen.


Enkele voorbeelden van eerder aios onderzoek bij Hecht / GGD Hollands Midden
• Onderzoek onder gebruikers van een nieuwe online tool voor persoonlijk vaccinatie advies naar draagvlak voor het invullen en verbeterpunten van de tool.
• Onderzoek of de signalering van kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling goed blijft verlopen met de nieuwe opzet van de contactmomenten binnen de JGZ (geen contact meer bij 9 maanden).
• Onderzoek in hoeverre er een samenhang is tussen het wel of niet ontvangen van het gespecialiseerde aanbod van de GO poli voor prematuur geboren kinderen en het voorkomen van ongezond gewicht op 5-jarigen leeftijd.

Wat verwachten we van jou? Een pro-actieve en nieuwsgierige instelling, een flinke dosis flexibiliteit en zelfstandigheid en goede communicatieve vaardigheden.
Meer informatie over gezondheid in onze gemeentes, cijfers over jeugd en nog veel meer vind je op www.eengezonderhollandsmidden.nl

Contactpersonen voor vragen:
drs. Nathalie Leeuwenburgh, hoofdopleider HECHT/ GGD Hollands Midden
dr. Addi van Bergen, onderzoeker Hecht / GGD HM en coördinator AWPG NZH

Wil jij in aanmerking komen voor deze stage? Geef dan je voorkeur op.

Wij nemen contact op met de stage-instelling