Spring naar content

Programma Trendbreuk en Regionale Kenniswerkplaats Jeugd

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.
De gezondheidstoestand van mensen in Zuid-Limburg loopt al tientallen jaren achter bij die van mensen in Noord-Limburg en de rest van Nederland. Om deze trend te breken zijn de Zuid-Limburgse gemeentes en hun partners een langjarig integraal programma gestart met één ambitie: Trendbreuk.

Programmabureau Trendbreuk coördineert de onderdelen van het integrale gezondheidsbeleid van Zuid-Limburg, gericht op de Trendbreuk. De Nota Gezondheidsbeleid 2020-2023 Zuid Springt Eruit is daarbij leidend.
De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg verbindt de ketenpartners uit het medische, sociale en onderwijsdomein om samen kennis te delen, kennis te maken en verbeterslagen te maken in de dagelijkse praktijk. Ook Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg richt zich op de Trendbreuk.
Trendbreuk gaat uit van de levenscyclus van pre-conceptie tot jong volwassenheid. Voorbeelden van programma-onderdelen zijn VoorZorg, Stevig Ouderschap en Nu Niet Zwanger, en projecten op het MBO met name gericht op de kwetsbare jeugd van MBO 1 en 2.

Stage JGZ bij programmabureau Trendbreuk en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios een programma gemaakt passend bij de ontwikkeling en leerdoelen van de aios.
De aios maakt een vertaalslag tussen beleid, onderzoek en praktijk. De aios gaat bijvoorbeeld aan de slag met een factsheet, diept een praktijkvraag verder uit tot een onderzoeksvraag of vertaalt bevindingen van kennisdeling in verbetervoorstellen voor de dagelijkse praktijk.
De aios richt zich op een onderwerp dat zowel JGZ als het eigen profiel raakt, zodat bijvoorbeeld een analyse van of verbetervoorstel voor de samenwerking kan worden geschreven.
Anderzijds kan de stage gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het medisch handelen, in belang van de beroepsuitoefening in het eigen profiel (niveau 2/3: handelt onder strenge/beperkte supervisie).
De aios wordt begeleid door een arts Maatschappij en Gezondheid, en diens collega’s.

Voor meer informatie verwijzen we je naar dit document.