Spring naar content

Samen reguleren

Draag bij aan veerkrachtige generaties

De stage kan in heel Nederland uitgevoerd worden

Vind jij academisering van de JGZ belangrijk en ben je geïnteresseerd in de invloed van ouders op stress en veerkracht bij kinderen? Dan kan je een bijdrage leveren aan het onderzoek “Samen Reguleren” dat uitgevoerd wordt door Koraal in samenwerking met Tranzo, Tilburg University. Koraal is een expertisecentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen, in de regio’s Noord Brabant en Limburg. Het onderzoek “Samen Reguleren” wordt gesteund door het NCJ. Het sluit aan bij het dossier Early Life Stress van het NCJ en de missie: “bijdragen aan veerkrachtige generaties”.

In gezinnen die te maken hebben met meervoudige en complexe problemen staat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen vaak onder druk. Bovendien is er vaak sprake van transgenerationele overdracht als het gaat om ingrijpende en stressvolle ervaringen en de manier waarop ouders daarmee omgaan. Het onderzoek Samen Reguleren wil jonge en kwetsbare ouders ondersteunen door het versterken en uitbreiden van veerkrachtige reacties en het opbouwen van een sociale buffer voor stressvolle ervaringen. Op deze manier wordt bijgedragen aan veerkracht bij ouder en kind, en wordt de balans in het gezin hersteld.

Ouders krijgen een groepsgericht programma aangeboden van 12 weken, dat begeleid wordt door een trainer (professional) en een co-trainer (ervaringsdeskundige ouder). In de 12 bijeenkomsten staan de volgende onderdelen centraal: psycho-educatie over het autonome zenuwstelsel en stressreacties; het uitwisselen van persoonlijke ervaringen op het gebied van (opvoed)situaties; en praktische tools zoals (mindfulness) oefeningen. Koraal wil dit programma niet alleen intern aanbieden, maar ook via consultatiebureaus verspreid in Nederland. Het onderzoek loopt tot eind 2023. Wil jij bijdragen aan veerkrachtige generaties in Nederland? Of wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Koraal/Tranzo voor meer informatie.

Loïs de Rooij – onderzoeker Koraal  &  Hedwig van Bakel – Hoogleraar Tranzo

Lrooij@koraal.nl