Spring naar content

Samen werken aan herstel

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg met ca. 37 locaties. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg.

De stage biedt een brede kennismaking met de kinder- en jeugdpsychiatrie en kan in overleg met de aios ‘op maat’ worden ingevuld met klinische, deeltijd, poliklinische of wijkgerichte zorg en met een focus op jongere (4-12 jr.) of oudere kinderen (12-18jr.). Als stagewerkzaamheden zal het onder supervisie (leren) verrichten van reguliere zorgtaken zoals intake-diagnostiek, psychiatrisch onderzoek, psycho-educatie, farmacotherapie, ouderbegeleiding en multidisciplinaire patientenbespreking worden gecombineerd met het observeren van specialistsische werkzaamheden door verschillende professionals, zoals psychodiagnostiek, psychotherapie, spel(kamer)onderzoek, gezinsonderzoek en gezinstherapie. Participeren in de crisisdienst overdag behoort eveneens tot de mogelijkheden.

kijk voor meer informatie op https://www.mondriaankindenjeugd.nl