Spring naar content

Samenwerken voor een gezonde jeugd

CJG Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg en maakt zich sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken te kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Daarbij werken we samen met professionals in de jeugdketen.

Het CJG Rijnmond is een van de grootste jeugdgezondheidszorgorganisaties in Nederland. Het CJG biedt elke aios die de JGZ stages bij het CJG Rijnmond loopt de mogelijkheid van een M&G stage aan.
Deze stage kan op de afdelingen Beleid & Onderzoek en Inhoud & Expertise.
Binnen de stage zijn verschillende opdrachten mogelijk. Dit is mede afhankelijk van het moment van de stage en de leervragen van de aios.
Mogelijke onderwerpen zijn o.a.:
– vaccinaties/RVP
– PATS
– doorontwikkeling taxatiemethodiek,
– pluis niet pluis,
– kader verantwoorde zorg,
– CJG professional van de toekomst,
– openstelling digitaal dossier,
– lopende onderzoeken en beleidsadviseringen,
– inhoudelijke richtlijnimplementaties

Voor meer informatie klik hier.

Let op: De M&G stage is alleen toegankelijk voor een aios die de stage JGZ bij het CJG Rijnmond heeft gelopen. In overleg kan een aios die elders de stage heeft gelopen maar minimaal 1 jaar werkzaam is geweest bij het CJG Rijnmond in de afgelopen 2 jaar in aanmerking komen voor een M&G stageplaats.