Spring naar content

Speciaal Onderwijs

Let op: In de periode vanaf september tot en met april. In mei- juni-juli-augustus kan geen stage worden gedaan.

Sinds 1901 werkt de GGD Amsterdam- Amstelland aan het recht op gelijke kansen op gezondheid voor alle Amsterdammers en Amstelanders.  Het bestrijden van ongelijkheid in gezondheid is onze prioriteit. Met een integrale, buurtgerichte aanpak willen we grote verschillen in gezonde levensjaren tussen sociaaleconomische groepen terugdringen. Ook komt de GGD in actie bij een crisis of dreiging. Daarnaast heeft de GGD de taak om te signaleren als de publieke gezondheid in gevaar komt en zal zij gevraagd en ongevraagd op de bres springen om noodzakelijke aandacht hiervoor te generen.  In het werkgebied van de GGD Amsterdam wonen meer dan 1 miljoen burgers.

De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam verzorgt integraal jeugdgezondheidszorg voor kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De MBO jeugdteams hebben ook contact met jongeren boven de 18 jaar.

Op scholen voor speciaal (basis) onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs is de jeugdarts onderdeel van het zorgteam en voert individuele en collectieve jeugdgezondheidszorg uit. Spreekuur en contacten zijn meestal op de schoollocatie. Er zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en  Voortgezet Speciaal onderwijs cluster 1 (blinde in slechtziende kinderen), 2 (dove en slechthorende kinderen) 3 (motorisch/verstandelijk gehandicapt/langdurig zieke kinderen) en cluster 4 (psychische stoornissen en gedragsproblemen).

Op scholen voor speciaal (basis) onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs is de jeugdarts onderdeel van het zorgteam en voert individuele en collectieve jeugdgezondheidszorg uit. Spreekuur en contacten zijn meestal op de schoollocatie. Er zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en  Speciaal (voortgezet) onderwijs cluster 1 (blinde in slechtziende kinderen), 2 (dove en slechthorende kinderen) 3 (Verstandelijk gehandicapt/motorisch/ langdurig zieke kinderen) en cluster 4 (psychische stoornissen en gedragsproblemen).

Afhankelijk van de stage duur en de interesse van de AIOS , kan de AIOS op een paar scholen meelopen met de jeugdarts en mogelijk zelf een deel van het spreekuur uitvoeren. Het stage programma wordt op maat samengesteld en is ook afhankelijk van de mogelijkheden op de scholen. Daarnaast is mogelijkheid om je te verdiepen in de doelgroep van de school en de specifieke ondersteuning voor de doelgroep. De stage bestaat tevens uit een in overleg samen te stellen opdracht of klein onderzoekje wat je presenteert in het SO jeugdartsenoverleg. De stage duur is 3 maanden bij full time aanstelling, maar bij voorkeur wordt de SO stage uitgevoerd gelijktijdig met JGZ 1 of 2. Zo is het mogelijk is om langere tijd op een paar scholen mee te gaan en zo de cyclus op school en een aantal cases goed te volgen. De stage is beschikbaar voor AIOS die bij GGD Amsterdam JGZ 1 en 2 doen.