Spring naar content

Specialistische geestelijke gezondheidszorg

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Hier werken we intensief samen met andere zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Je kan stagelopen ambulant, bij de deeltijdbehandeling, in de crisisdienst en in de kliniek (de laatste setting alleen in Almere). De behandelprogramma’s zijn ingedeeld naar ontwikkelingsfase. Er wordt verwacht dat je eenmaal een referaat houdt over het raakvlak Jeugdgezondheidszorg/ Kinder- en jeugdpsychiatrie. De locatie kan Amersfoort of Almere zijn.

Bij voorkeur word je gekoppeld aan een aios die in de laatste fase van de opleiding zit van het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie en diens supervisor.
Je zal deelnemen aan intake, kinderpsychiatrisch onderzoek, adviesgesprek en farmacotherapie. Door observatie kan kennisgemaakt worden met deelonderzoeken en deelbehandelingen door andere disciplines. Actieve deelname vertaalt zich in verslaglegging, presentatie in het team en live gesuperviseerd onderzoek en behandeling. Wekelijks is er een uur supervisie en mentoraat. Wekelijks is er een uur vaardigheidsonderwijs (CAT, literatuur of patiëntendemonstratie) en om de week een dag theoretisch technisch onderwijs (in Amsterdam of in Utrecht). Wij hebben voorkeur voor een aios met het profiel Jeugdarts.

https://www.kenniscentrum-kjp.nl