Spring naar content

Stage bij de medisch adviseurs van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening (NHS) en de 12w zwangerschapsscreening (PSIE).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

De medisch adviseurs zijn in dienst van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (RIVM-LCI) en voeren hun werkzaamheden uit voor de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP). Tijdens deze stageperiode zal de AIOS meewerken, waar mogelijk, met de taken van de medisch adviseurs. Medisch adviseurs zijn allemaal (in opleiding tot) arts Maatschappij en Gezondheid en medisch inhoudelijk betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de hielprikscreening (NHS) en de 12de weeks screening van zwangere vrouwen (PSIE). Verder kan de AIOS tijdens de stage kennis maken met het RIVM, het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) en de diverse centra, die hieronder vallen. Naast dit meewerken zijn er mogelijkheden om te werken aan een stage opdracht. Op verzoek is een overzicht van mogelijke opdrachten beschikbaar. De AIOS kan ook zelf een idee voor een opdracht aandragen.

Bijzonderheden: Medisch adviseurs werken deels op de regiokantoren van het RIVM in Zoetermeer, Zwolle of Eindhoven. Daarnaast werken medisch adviseurs ook regelmatig op het RIVM hoofdkantoor in Bilthoven. De AIOS sluit aan op een regiokantoor en in Bilthoven. In overleg bepaal je vanuit welk regiokantoor je je stage vervult.