Spring naar content

Stages bij de GGD Drenthe in samenspraak

GGD Drenthe is een professionele en eigentijdse gemeenschappelijke organisatie. Bij GGD Drenthe werken we met deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken. GGD Drenthe voert voor de 12 gemeentes diverse (wettelijke) taken uit op het gebied van de Publieke Gezondheidszorg zoals Jeugdgezondheidszorg, Forensische Geneeskunde, Infectieziektenbestrijding etc. Wij zijn expert op het gebied van preventie en delen onze kennis met onze partners waaronder scholen, gemeenten en zorgorganisaties. GGD Drenthe biedt hiermee een breed palet van (individuele) zorg op maat tot strategisch advies aan beleidsmakers.

We bieden stages in samenspraak met de aios op basis van de leerwensen, moment van de stage en (onderzoeks-)vragen binnen de organisatie. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

  • Participeren in de werkgroep voor het inrichten van één vaccinatieloket voor de GGD
  • Ervaring opdoen in het werkveld van Veilig Thuis
  • Participeren in onderzoek vanuit de onderzoeksagenda van de GGD

Daarnaast is er ruimte voor eigen onderzoeksvragen van een aois.

Neem voor overleg over de mogelijkheden gerust contact op!