Spring naar content

Team Milieu & Gezondheid

In eerste instantie werk je mee in het team. Dagelijkse vragen van burgers en overheid moeten beantwoord worden. Je belt, schrijft, zoekt na, adviseert en registreert. Daarnaast willen we graag dat je een project uitvoert.

Het team M&G houdt zich bezig met de invloed van de leefomgeving op de (volks)gezondheid. Het team M&G adviseert onder andere gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten zoveel mogelijk kunnen beperken en voorkomen. Ook inwoners kunnen bij de GGD terecht met vragen of voor informatie over gezondheidsklachten in relatie tot milieufactoren. De onderwerpen variëren sterk; van bedwants tot ruimtelijke ordening.

Het team bestaat uit 6 professionals en werkt voor twee GGD regio’s: IJsselland en Twente. Binnen het team is veel inhoudelijke kennis aanwezig.

Wat doen wij?
Het werkveld van milieu en gezondheid houdt zich bezig met de invloeden van de leefomgeving op de gezondheid van de bewoners, zowel positief als negatief. Positieve effecten van de leefomgeving kunnen bijv. de ontspannende werking van groen in de omgeving zijn. Met negatieve effecten kun je denken aan gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, geluid, extreme weersomstandigheden en vocht en schimmels binnenshuis.

Team milieu en gezondheid beoordeelt gezondheidsrisico’s van factoren uit de fysieke leefomgeving en geeft hierop advies en voorlichting. We adviseren gemeenten, inwoners uit onze regio en instanties zoals woningcorporaties, scholen en zorginstellingen.

Daarnaast adviseert het team gemeentes over de gezonde leefomgeving. Daarbij wordt er aandacht gegeven aan zowel gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering.

Wij werken voor zowel GGD Twente als GGD IJsselland. Onze standplaats is Zwolle.

Wie zoeken wij?
Ons werkveld is heel divers, waardoor er diverse mogelijkheden zijn voor een stage-opdracht. In dit document lees je een aantal opties. Overigens zijn er ook wel vaker adviezen te maken voor gemeenten i.h.k. van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld een nieuw te bouwen school, een hele nieuwe wijk, enkele huizen in een geurbelast gebied etc. Of er zich iets aandient op dit vlak, is nu nog niet te zeggen. De tijd zal het leren.
En natuurlijk, heb je zelf ideeën? Dat zien we graag! We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Wat zijn de doelstellingen van de stage?
Arts M&G medische milieukunde beoordeelt de invloed van milieufactoren op gezondheidsklachten en kijkt daarbij ook naar andere oorzaken van gezondheidsproblemen. Ook kun je de klinische relevantie ervan beoordelen. Zonder medische achtergrond is dat onmogelijk. Bij elke medische afweging neem je de specifieke omgevingsfactoren mee. Als arts medische milieukunde overleg je onder meer met overheidsinstanties over aanpak en voorlichting en sta je dus middenin de samenleving. Je hebt zowel te maken met individuele patiënten als met bevolkingsgroepen.

Welke mogelijkheden zijn er voor een stage bij team Milieu en Gezondheid?
We hebben een keur van onderwerpen waar je aan kunt gaan werken. Je bent vrij om aan te geven waar jouw interesse ligt. Dan kunnen we samen met jou gaan kijken naar de mogelijkheden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke interesse gebieden en onderwerpen waaraan je tijdens de stage zou kunnen werken.

Ouderen 1
• Verdiepen in binnenmilieu in zorginstellingen/woningen en de implicaties op de gezondheid
• Metingen verrichten in zorginstellingen/woningen
• Voorlichting ontwikkelen
• Nader in te vullen, in overleg met student.

Dit onderzoek vinden wij belangrijk, vooral doordat eerdere onderzoeksresultaten laten zien dat het binnenmilieu van zorginstellingen/woningen veel beter kan. Zie:
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2013/hitte-overlast_in_zorginstellingen http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/interne_leefomgeving_ouderen

Ouderen 2
• Verdiepen in leefbaarheid / woonomgeving
• Bijvoorbeeld met ouderen spinnenweb positieve gezondheid invullen
• Wat kunnen we als M&G aan adviezen geven aan gemeenten/ zorginstellingen/ woningcorporaties
• Nader in te vullen, in overleg met student.

Dit onderzoek vinden wij belangrijk, vooral doordat eerdere onderzoeksresultaten laten zien dat het binnenmilieu van zorginstellingen/woningen veel beter kan. Zie:
https://www.scp.nl/Nieuws/Woonomgeving_steeds_belangrijker_voor_ouderen
https://iph.nl/hoe-je-positieve-gezondheid-kunt-inzetten-bij-ouderen/
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af0591-preventie-van-depressie-bij-ouderen-introductie-en-onderbouwing

Consultatiebureaus (CB)
• Verdiepen in CB’s/binnenmilieu-aspecten/ventilatie en de implicaties voor gezondheid van medewerkers en bezoekers
• Metingen verrichten in CB’s
• Voorlichting ontwikkelen/geven aan JGZ-collega’s / wijkteams.
• Voorlichting ontwikkelen voor ouders, bijv. met kinderen met luchtwegklachten.

Deze opdracht hebben geformuleerd n.a.v. onderzoek door een GGD: http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/bijdrage_binnenmilieu_aan_ontwikkeling_luchtwegklachten_bij_kinderen

De uitvoering hangt af van belangstelling voor deelname van consultatiebureaus.

Onderzoek chronische CO-belasting
• Inventarisatie, wat hebben mensen in huis? Bijv. afvoerloze geisers.
• Metingen uitvoeren
• Resultaten verwerken tot onderzoeksverslag
• Voorlichting ontwikkelen o.b.v. resultaten, beleidsadviezen

De uitvoering hangt af van beschikbaar budget om apparatuur aan te schaffen.

Onderzoek kinderdagverblijven
• Verdiepen in KDV’s /binnenmilieu-aspecten/ventilatie
• Metingen uitvoeren
• Resultaten verwerken tot onderzoeksverslag
• Voorlichting ontwikkelen o.b.v. resultaten, beleidsadviezen

De uitvoering hangt af van beschikbaar budget om apparatuur aan te schaffen.

Lood in drinkwater -> GR werkt aan een advies over lood in drinkwater.
• Inhoudelijke verdieping (implicaties voor gezondheid)
• Beleidsadvies
• Opstellen communicatieboodschap
• Overleg met ketenpartners (gemeenten, zorgverleners, JGZ artsen)

Gehoorschade bij jongeren
• Inhoudelijke verdieping op onderwerp/implicaties voor gezondheid
• Interview met jongeren: gehoorbescherming ja/nee, waarom wel/ niet, wat zou helpen?
• Inventarisatie bij JGZ: wat gebeurt er nu, wat is er nodig om meer aandacht aan te geven?
• Advies opstellen aan GGD, wat is nodig. Presenteren aan JGZ’ers

Hitte bij ouderen
• Onderzoeksvraag: Waar hebben zij nu het meeste last van tijdens hitteperiodes?
• Middel: interviews met ouderen.
• Doel: betere advisering door GGD en sociale partners in de wijk.

Heb je vragen?
Neem gerust contact op met Paul Wensveen 06 20 52 37 97. We zien je reactie graag tegemoet!