Spring naar content

Universitair Medisch Centrum Utrecht

De afdeling Public Health van het Julius Centrum is een afdeling waar onderzoekers en docenten samenwerken om de volksgezondheid in Nederland te bevorderen en professionals op te leiden die hieraan bij kunnen dragen. Op de afdeling werkt een vaste groep van 5 artsen M&G met verschillende profielen samen met docenten en onderzoekers met diverse achtergronden gerelateerd aan de gezondheidszorg. Er is veel ervaring met het begeleiden van aios M&G in verschillende stages, waaronder de M&G-stage en keuzestage van de 1e fase en de wetenschappelijke stage van de 2e fase. Daarnaast is de afdeling erkend als opleidingsinstelling voor de vrije richting en de 2e fase. Je sluit dus aan bij een bestaande aios community. Samen met de afdelingen Health Innovation and evaluation en Medical Humanities vormen we de afdeling PHM van het Julius Centrum, zie ook Public health, healthcare innovation and evaluation, medical humanities – UMC Utrecht

 Omschrijving onderzoeksthema’s

Op de afdeling Public Health zijn diverse onderzoeken mogelijk, voor alle profielen van de arts M+G zijn er mogelijkheden. Hieronder omschrijven we in grote lijnen onze onderzoeksthema’s, zo kun je inspiratie opdoen voor je eigen onderzoek. Uiteraard zijn eigen ideeën ook meer dan welkom.

Sterk punt van de afdeling is dat er veel samengewerkt wordt met partners in de omgeving, waaronder GGD regio Utrecht, Volksgezondheid Utrecht, maatschappelijke partners in de wijk en verschillende gemeenten in de regio. Tevens is de afdeling onderdeel van de regionale kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal.

Organisatie van de preventieve en publieke zorg

  • Doorontwikkeling van het vak arts Maatschappij en Gezondheid
  • Taakherschikking als middel om artsen M+G meer in te zetten op collectief gerichte taken
  • Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen op wijkniveau
  • Het bereiken en betrekken van kwetsbare groepen bij onderzoek, bijvoorbeeld het verbeteren van medische zorg voor dak- en thuislozen in samenwerking met de eerste lijn.
  • Onderzoek GECK OP U – GezondheidsEffecten van Covid-maatregelen in Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën Provincie Utrecht; zie https://www.umcutrecht.nl/nieuws/welke-neveneffecten-hebben-coronamaatregelen

Onderzoek naar onderwijs

  • Effectiviteit van ontwikkelde onderwijsvormen, bijvoorbeeld interprofessionele simulatie en coschap in de wijk
  • Benodigde competenties in verschillende medische (vervolg)opleidingen, bijvoorbeeld: welke competenties hebben jeugdartsen nodig op gebied van niet-aangeboren hersenletsel om adequaat te kunnen handelen?
  • Benodigd onderwijs om (Public Health) competenties te bereiken.

Invloed van de leefomgeving op gezondheid

Lopende cohorten:

Stage bij het UMC Utrecht?

Wanneer je overweegt om een wetenschappelijke stage te doen bij het UMC Utrecht, kun je contact opnemen met Nienke van den Berg en Marielle Jambroes (n.m.vandenberg-5@umcutrecht.nl en m.jambroes@umcutrecht.nl). We gaan dan met jou in gesprek over je onderzoeksideeën en de mogelijkheden die we jou kunnen bieden, eventueel in samenwerking met een van onze partners. De hierboven genoemde thema’s dienen vooral als inspiratie: uiteraard is je eigen idee ook welkom bij ons!