Spring naar content

Vakgroep Sociale geneeskunde Universiteit Maastricht; onderwijs

Het opleiden van professionals is een van de kerntaken van de arts M&G. Tijdens deze stage ligt de aandacht op het ontwikkelen, geven en/of evalueren van onderwijs binnen het coschap sociale geneeskunde of de semiarts stages JGZ (GEZP/WESP-stages).

Stage Vakgroep sociale geneeskunde:
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios, in samenspraak met de Universiteit van Maastricht, een programma gemaakt.
Enkele voorbeelden van activiteiten:
– Bijdragen aan het ontwikkelen van onderwijs voor de semiarts stages met als doel kwalitatief hoogstaande stages waardoor aankomende artsen een goede basis krijgen om in de JGZ te werken.
– Bijdragen aan het begeleiden van een groep semiartsen (intervisie dan wel inhoudelijk onderwijs).
– Bijdragen aan het geven van onderwijs binnen bachelor en/of master van de opleiding geneeskunde met onderwerpen uit de JGZ (verschillende opties mogelijk).
– Bijdragen aan inhoudelijke aspecten van het coschap sociale geneeskunde:
o De aios kan meedraaien als facultair begeleider waarbij er 12 weken lang een groep coassistenten begeleid worden die het coschap sociale geneeskunde volgen.
o Bijdragen aan de activiteiten van de coschap coördinator; bijvoorbeeld het bezoeken van praktijkinstellingen om de kwaliteit van de stages te verbeteren
– Ook zijn er mogelijkheden om te ondersteunen in het zichtbaar maken van het vak sociale geneeskunde onder geneeskunde studenten.

De aios wordt begeleid door een Jeugdarts KNMG of arts Maatschappij + Gezondheid met een aanstelling bij de Universiteit van Maastricht (en diens collega’s).