Spring naar content

Veilig Thuis (VT) GGDZL

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is.

Wat doet VT?
Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Veilig Thuis Zuid-Limburg biedt advies en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Wij bespreken signalen van huiselijk geweld met de betrokkenen en met professionals. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen. Wij adviseren professionals en burgers die vragen hebben over de aanpak van allerlei vormen van huiselijk geweld: fysiek, emotioneel of verbaal geweld, verwaarlozing, ontspoorde mantelzorg, eerwraak, complexe echtscheidingen, huwelijksdwang, genitale verminking of loverboyproblematiek.

Stage VT bij GGD Zuid Limburg:
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios een programma gemaakt passend bij de ontwikkeling en leerdoelen van de aios.
De aios richt zich op een onderwerp dat zowel VT als het eigen profiel raakt, zodat bijvoorbeeld een analyse van of verbetervoorstel voor de samenwerking kan worden geschreven.

Anderzijds kan de stage gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het medisch handelen, in belang van de beroepsuitoefening in het eigen profiel (niveau 2/3: handelt onder strenge/beperkte supervisie).
De aios wordt begeleid door een vertrouwensarts, profielarts werkzaam bij VT of arts Maatschappij en Gezondheid, en diens collega’s.