Spring naar content

Verbetering en vernieuwing in de JGZ initiëren, ondersteunen en borgen

Het NCJ wil bijdragen aan een sterke, kwalitatief hoogwaardige uitvoeringspraktijk en een stevige positie van de JGZ in het sociale en medische domein. Daarbij focust het NCJ zich op een drietal strategische thema’s: waardevol vakmanschap, slim samenwerken en impactvolle praktijk.

Bij Waardevol vakmanschap kun je denken aan academisering, kennisontwikkeling, verbinding van praktijk en beleid met onderzoek, en verspreiding en toepassing van kennis maar ook aan inhoudelijke thema’s zoals Early Life Stress en het Van Wiechenonderzoek.
Slim samenwerken stelt de maatschappelijke uitdaging centraal en doorbreekt daarmee bestaande systemen zowel binnen als buiten de sector jeugdgezondheid. Aanhakend op de actualiteit starten, steunen en stimuleren we innovatie voor jeugd en ouders.
Vanuit de impactvolle praktijk stimuleren we de inzet van bewezen effectieve interventies het het werken vanuit een Evidence Based Practice mindset. Het NCJ is verantwoordelijk voor vijf belangrijke JGZ-interventies en werkt aan implementatie, verspreiding, borging en doorontwikkeling hiervan.

Er is bij het NCJ dus een veelheid aan onderwerpen waarop een stage in overleg kan worden vormgegeven.

Samen met de aios wordt gezocht naar een passende opdracht. Er wordt gezocht naar een arts M&G i.o., profiel jeugdarts

Voor meer informatie zie https://www.ncj.nl/over-het-ncj/vacatures/stage-bij-het-ncj/