Spring naar content

Verbetering en vernieuwing in de JGZ initiëren, ondersteunen en borgen

Het NCJ wil bijdragen aan een sterke, kwalitatief hoogwaardige uitvoeringspraktijk en een stevige positie van de JGZ in het sociale en medische domein. Daarbij focust het NCJ zich op een drietal strategische thema’s: waardevol vakmanschap, slim samenwerken en impactvolle praktijk.

Yvonne Vanneste houdt zich vooral bezig met Waardevol vakmanschap: academisering, kennisontwikkeling, verbinding van praktijk en beleid met onderzoek, en verspreiding en toepassing van kennis. Zij richt zich daarbij onder andere op het opzetten van de JGZ Onderzoeks- en JGZ Vakmanschapsagenda, en het ontwikkelen van een manier om wetenschappelijke kennis structureel te duiden voor de JGZ praktijk. Daarnaast houdt zij zich bezig met de inhoudelijke thema’s Early Life Stress en Van Wiechenonderzoek.

Samen met de aios wordt gezocht naar een passende opdracht. Er wordt gezocht naar een arts M&G i.o., profiel jeugdarts