Spring naar content

Verdieping in de Jeugdgezondheidszorg

Let op: dit is een buitenlandstage. De aanmeldprocedure wijkt af van het stageproces beschreven in de FAQ. Voor meer informatie zie de pagina ‘Buitenland stage’.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg op Aruba heeft als doelgroep kinderen van 0 t/m 18 jaar en hun verzorgers. Bij de JGZ is momenteel werkzaam: 4 verpleegkundigen, 4 artsen, 1 diëtiste (is tevens een gezonde schooladviseur), een orthopedagoog (is tevens coördinator van het gezonde schoolproject en gezonde schooladviseur) en 1 administratieve medewerker (is ook degene die de vaccinatiegegevens bijhoudt in onze ent-administratie).

De artsen van de JGZ zijn naast schoolarts ook consultatiebureau-arts (cb-arts) werkzaam bij de Stichting het Wit Gele Kruis Aruba. De 0-4 jaren zorg valt onder het Wit Gele Kruis (WGK). Het Wit Gele kruis heeft verschillende afdelingen, die aan de 0-4 jaren doelgroep zorg verlenen.
Dit zijn namelijk:
Kraamzorg – doet de intake en enige kraamzorg aan huis van de moeder die net is bevallen (het hoofd van deze afdeling is mevr. Rocio Sierra)
Ouder en Kind zorg – regelen en verlenen zorg op de cb’s (het hoofd van deze afdeling is mevr. Linda Croes)
Stevig Ouderschap – geven zorg aan de risico-ouders, die net zijn bevallen (het hoofd van deze afdeling is mevr. Maryla Solognier)
Tienermoederconsulente – zorg aan de tienermoeders (degene die deze zorg verleent is mevr. Monique Giel)

Op Aruba wordt ook de neonatale gehoorscreening (NGS) afgenomen bij de pasgeboren baby’s. Degene die dit werk coördineert is mevr. Mylene Everon. Deze afdeling valt onder de afdeling kraamzorg. We hebben verder ook veel contact met het netwerk die met kinderen en ouders werken zoals kinderartsen, sociale zaken, Fepo, Favi, voogdijraad etc.

Een stage bij ons betekent een unieke kans om te zien hoe er met weinig personeel toch een zo goed mogelijke zorg geboden wordt aan ouders en hun kinderen. Er wordt van de aios verwacht dat ze tenminste 2 consultatiebureau per week meedraaien en 1 keer per week consulten op school. Natuurlijk geven we jou de kans om gewoon je lessen in Nederland online te volgen.