Spring naar content

Werken aan een veilig thuis voor iedereen

Veilig Thuis Twente voert haar taak als regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/Holten, Tubbergen,Twenterand en Wierden.

Vanaf de oprichting in 2015 was VTT een projectorganisatie, gevormd door De Nieuwe Organisatie, Wijkracht, SMD Enschede-Haaksbergen en Jeugdbescherming Overijssel. Met ingang van 1 april 2018 is VTT als een zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid ondergebracht bij de Regio Twente. Door deze definitieve positionering ontstaat een toekomstbestendige organisatie. VTT wordt gehuisvest in het Twentehuis in Enschede.

“De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Opheffen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staan centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.”

Korte omschrijving stage
Kennis over werkwijze van Veilig Thuis. De arts kan participeren in de dagelijkse taken van de vertrouwensarts en ook kennis nemen van de taken en verantwoordelijkheden van de andere medewerkers. Geven van adviezen aan (para)medici, aannemen van meldingen van (para)medici. Gesprekken met direct betrokkenen(kinderen, ouders, ouderen). Maken van veiligheidsbeoordelingen. Het geven van advies en ondersteunen van medewerkers bij zaken waar medische expetise gevraagd is; zwangerschap, letsels, psychiatrsiche problemen, middelengebruik, medische aandoeningen en PCF.