Spring naar content

Wil jij ook zorgen voor een gezonde, veilige en liefdevolle ontwikkeling van alle kinderen? Kom dan stage lopen bij ons!

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is een dynamische, innovatieve organisatie die zich wil onderscheiden door kwaliteit. De wereld om ons heen verandert continu en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen gaan snel. Medewerkers moeten zich hieraan steeds kunnen en willen aanpassen. Dat vraagt aanpassingsvermogen, flexibiliteit, zelfstandigheid, brede inzetbaarheid en professionaliteit van onze medewerkers. Hierin willen wij investeren.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland draagt bij aan meerdere opleidingen, zoals de opleidingen tot arts (basisarts, jeugdarts KNMG, arts m+g) en (jeugd)verpleegkundige en heeft als uitgangspunt het stimuleren van zelfkennis en lerend vermogen. Wij zien het als een enorme kans voor de artsen, en daarmee voor de organisatie, om middels de opleiding tot jeugdarts KNMG en opleiding tot arts m+g de JGZ nog beter te profileren en de zorg voor kinderen van 0-18 verder te verbeteren.

Bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland werken we visiegericht. De stage moet aansluiten op de zorg voor 0-4 jarigen en bijdragen aan het verhogen van kwaliteit van de uitvoering. Denk hierbij aan onderwerpen, zoals:

Het implementeren van vernieuwingen, zoals de vernieuwde GIZ of de dubbelblinde test voor koemelkallergie

Bijdragen aan vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, zoals het onderzoek naar coeliakie opsporing binnen de JGZ, opsporen van dysplastische heupontwikkeling door middel van eigen echografie, vaccinatiegraad van maternale vaccinaties en de redenen van afzien van deelname.

Eigen ideeën voor een praktijkopdracht tijdens de stage.

We verwachten zelfstandigheid, flexibiliteit, een open en nieuwsgierige houding. De begeleiding vindt plaats door zowel een manager Kwaliteit en Innovatie als een erkende 1e en 2e fase opleider. Door het grote landelijke netwerk van de opleider zijn er veel unieke kansen voor de ontwikkeling van een aios. De stageplek is dan ook geschikt voor verschillende profielen: Medische milieukunde doordat Jeugdgezondheidszorg Kennemerland alle jonge jeugd van Tata Steel ziet, Infectieziektenbestrijding, omdat er veel te meten en weten is over vaccineren, voor de vertrouwensartsen in opleiding en jeugdgezondheidszorg vanwege de diversiteit van de populatie in het werkgebied van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.