Spring naar content

Stageovereenkomst en stage-intentieverklaring

Stageovereenkomst en stage-intentieverklaring

Vanuit het Stagebureau versturen wij een stage-intentieverklaring. De stage-intentieverklaring benoemt enkel de uitgangspunten van de samenwerking tussen de stage-instelling en het opleidingsinstituut. Deze sturen wij mee in de bevestiging aan de stagebegeleider en hoeft niet ondertekend te worden.

Het staat de stage-instelling vrij om een stageovereenkomst af te sluiten met de aios om zaken als geheimhouding te formaliseren. Deze wordt opgesteld door de stage-instelling en worden ondertekend door het opleidingsinstituut.