Spring naar content

Wat gebeurt er nadat er een stageplaats beschikbaar gesteld is?

Wat gebeurt er nadat er een stageplaats beschikbaar gesteld is?

De stageplaats wordt eerst formeel goedgekeurd door de instituutsopleider, waarna de plek beschikbaar wordt gesteld aan de aios. Wanneer een aios geïnteresseerd is in de plek en zich hiervoor heeft aangemeld bij het Stagebureau, zal er contact met u opgenomen worden. Na instemming van u, de aios én de instituutsopleider zal de stage formeel vastgelegd worden, waarna er een stage-intentieverklaring wordt aangeboden.