Spring naar content

Wat gebeurt er nadat ik mijn voorkeur voor een stageplaats heb kenbaar gemaakt?

Wat gebeurt er nadat ik mijn voorkeur voor een stageplaats heb kenbaar gemaakt?

De deadline voor het aangeven van je voorkeur is 3 maanden voordat je gaat starten met je stage (M+G, aanpalend of keuzestage). Bijvoorbeeld: start je in de maand september (ongeacht de datum) met je stage, dan is 1 juni de deadline voor het aangeven van je voorkeur. Het stagebureau inventariseert alle voorkeuren en zal in overleg met de instituutsopleiders overgaan tot plaatsing. Zijn er meerdere aanmeldingen voor de plek van je voorkeur, dan zal op basis van factoren als datum van aanmelden, passen van plek binnen opleiding en leerbehoeften bepaald worden wie geplaatst wordt.

Het stagebureau neemt binnen een week na het verstrijken van de deadline contact met je op over de plaatsing. Wanneer er onverhoopt geen mogelijkheden zijn op de plek van je voorkeur dan wordt er gezamenlijk gekeken naar een andere geschikte plek.

Wil je meer informatie over de stageplaats van je voorkeur of de procedure rondom de afhandeling  neem dan contact op met het stagebureau (planningmg@nspoh.nl).