Spring naar content

Wordt er verwacht dat ik diensten draai tijdens de stage?

Wordt er verwacht dat ik diensten draai tijdens de stage?

Bij sommige instellingen zijn diensten een onderdeel van de stage.

Rekening houdend met de gestelde bekwaamheidsniveaus 2 en 3 worden voor het zelfstandig uitvoeren van diensten met supervisie op afstand de volgende voorwaarden gesteld:

  • Inwerkprogramma zorgt voor voldoende bekwaamheid;
  • Bekwaamheid wordt vastgesteld door de stagebegeleider tijdens het voortgangsgesprek;
  • Bij twijfel over bekwaamheid stemmen stagebegeleider en aios af met de instituutsopleider.