Spring naar content

SEH stage AIOS forensische geneeskunde

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Leerdoelen worden in samenspraak beschreven. Gedacht kan worden aan:

 • Opvang van de acute patiënt volgens de ABCDE methodiek.
 • Triage en prioritering, wel of niet insturen in dagelijkse praktijk.
 • Ervaring opdoen in kleine traumatologie oa in het kader van arrestantenzorg.
 • Kleine verrichtingen, zoals hechten.
 • Samenwerking met verschillende specialismen en “het ziekenhuis” in het algemeen.

Obductiepathologie

Symbiant is hét expertisecentrum op het gebied van pathologie. Opgericht door drie toonaangevende Noord-Hollandse medische centra: Noordwest Ziekenhuisgroep (voormalig Medisch Centrum Alkmaar), Westfriesgasthuis en Zaans Medisch Centrum.

Symbiant biedt state-of-the-art klinische pathologie (waaronder moleculaire technieken) voor de eerste lijn, ziekenhuizen en ZBC’s. Naast de diagnostiek beoogt Symbiant een leidende rol te spelen in (toegepast) onderzoek, innovatie en opleiding.

Symbiant, locatie Alkmaar verzorgt binnen Noord-Holland Noord de klinische pathologie voor de eerste lijn, ziekenhuizen en ZBC’s. Het grootste aanbod diagnostiek, ook binnen de obductiepathologie, komt van de Noordwest Ziekenhuisgroep.
Het percentage patiënten dat na overlijden wordt geobduceerd, neemt in heel Nederland steeds verder af. De pathologen van Symbiant vinden dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat de obductie het laatste en soms enige diagnostisch middel is om de ziektegeschiedenis en doodsoorzaak te achterhalen, medisch handelen te controleren en nabestaanden in te kunnen lichten over eventuele erfelijke aanleg. Daarom heeft de obductiepathologie binnen Symbiant dezelfde status als ieder ander subspecialisme binnen de pathologie.
Op locatie Alkmaar zijn enkele pathologen die alle uit de regio aangeboden obducties verrichten. Dit zijn er zo’n 160 per jaar, globaal 2-3 per week. Hiervan is ongeveer 10% van buiten het ziekenhuis (via huisartsen en de forensische geneeskunde). Een deel hiervan heeft dan ook een semi-forensisch karakter. Door de hoge kwaliteit van de obductiepathologie zijn zowel de huisartsen als de GGD-artsen in de regio relatief actief in het aanmelden van postmortaal onderzoek. Naast obducties op volwassen personen worden er ook perinatale en foetale obducties gedaan.

Doel van de stage is om onder supervisie, maar zelfstandig obducties te verrichten.

 • Je krijgt de ruimte om onder supervisie zelf te leren prepareren
 • Je leert het klinisch beeld en je bevindingen aan elkaar te correleren tijdens de nabespreking met de aanvragend arts
 • Je leert op verschillende manieren een obductieverslag te schrijven
 • Je leert uitgebreid klinisch redeneren tijdens de necrologiebesprekingen op de diverse afdelingen.
 • Desgewenst kan een meer forensisch accent op de stage komen te liggen (onder leiding van een forensische patholoog)
 • Als het binnen de stageperiode valt, kan worden geparticipeerd in de perinatale audits

Hoe ga ik leren?
Als aios verricht je in de stageperiode in principe alle klinische en semi-forensische obducties onder directe of indirecte supervisie. Als er geen obducties zijn aangemeld, is er tijd voor wetenschap, verdieping of kan meegedraaid worden in de dagelijkse diagnostiek. Hoe dit precies wordt ingevuld, is afhankelijk van het IOP van de aios en wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek of al hiervoor.

Aan het eind van de stage moet worden aangetoond dat er naast de dagelijks diagnostiek een verdiepende activiteit is gedaan (bijv. een CAT, onderwijs, onderzoek). De keuze hiervoor en de planning worden eveneens besproken voor start van de stage of tijdens het intakegesprek.