Spring naar content

Afdeling kinder- en jongerenrevalidatie bij Atlent

Geen beschikbare plekken meer tot januari 2025

Tolbrug (Medisch Specialistische Revalidatie en Paramedische Ziekenhuiszorg) biedt hoogwaardige diagnostiek, behandeling en advisering, zowel klinisch als poliklinisch, aan volwassenen en kinderen (poliklinisch).

De ziekenhuisrevalidatie richt zich vooral op diagnostiek en start revalidatie met als doel snel en veilig ontslag naar huis of eventueel een vervolgsetting. De medisch specialistische revalidatie is zowel gericht op het (opnieuw) leren van vaardigheden, als op het verbeteren van motorische, sociale en cognitieve functies, met als doel een spoedige re-integratie van de patiënt in zijn eigen sociaal-maatschappelijke omgeving (weer meedoen). Als arts binnen Tolbrug maak je kennis met interdisciplinair werken in onze netwerken in het ziekenhuis en binnen het (speciaal) onderwijs. Je bent onderdeel van een multidisciplinair team dat een patiënt en zijn/haar systeem behandelt en begeleidt.

Wij bieden je

 • de mogelijkheid om (gezins) Systeem gericht te leren werken waarbij gezondheidswelzijn en het leerproces van ouders en kind centraal staan;
 • kennis en inzicht in rode vlaggen in de ontwikkeling van kinderen en mogelijkheden voor verdiepend onderzoek;
 • kennis en ervaring op vele deelgebieden van diverse disciplines werkzaam binnen de medisch specialistische revalidatie en (para)medische ziekenhuiszorg voor kinderen en jongeren met lichamelijke beperkingen;
 • deelname aan gecombineerde spreekuren met diverse specialismen in het ziekenhuis zoals Downspreekuur en Spreekuur Complex Orthopedie;
 • inzicht in de interdisciplinaire werkwijze van de kinderteams, waarbij communicatie, sociale vaardigheden en samenwerken belangrijke kernwaarden zijn;
 • kennis en inzicht in regionale netwerken voor zorg voor kinderen en jongeren met lichamelijke beperkingen.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

 • Vroegbehandeling & signalering
 • Kinderen & jongeren binnen (speciaal) onderwijs met motorische beperkingen
 • DCD / CP / NAH
 • EMB
 • Chronische pijn: diagnostiek & behandelvisie
 • Downspreekuur