Spring naar content

Alle kansen voor alle kinderen

De afdeling Child Health van TNO biedt een aantal M+G onderzoeksstageplekken aan specifiek voor AIOS die bezig zijn met de profielopleiding jeugdarts KNMG. TNO is een inspirerende omgeving waar met uiteenlopende expertises onderzoek wordt verricht naar oplossingen in de praktijk voor maatschappelijke uitdagingen, waaronder een gezonde jeugd.

Gezond opgroeien is een recht voor alle kinderen. Vroege preventie, e-health en sociale en technologische innovaties spelen daarbij een belangrijke rol. De juiste en passende zorg, ondersteuning op de juiste plek én op het juiste moment zijn van belang. Voor alle kinderen, maar des te meer voor kinderen in kwetsbare situaties.

In de afdeling Child Health werken onder andere gezondheidswetenschappers, epidemiologen, artsen, psychologen en statistici aan diverse thema’s om optimale omstandigheden te creëren om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien.

Als stagiair werk je samen met collega’s en externe partners aan onderzoeksthema’s als gezonde zwangerschapsuitkomsten, gezond opgroeien en ontwikkelen, opvoedondersteuning, gezond gedrag, vaccinatiebereidheid, veilig vrijen, pesten en sociale vaardigheden.

Er zijn op dit moment een aantal specifieke thema’s mogelijk en de leervragen van de aios kunnen worden meegenomen. Zie hiervoor het volgende document

Voor meer inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Amber Bakkers via childhealthsecretary@tno.nl.