Spring naar content

Alle kansen voor alle kinderen

Deze stageplekken zijn vanaf 1 augustus 2023 beschikbaar

De afdeling Child Health van TNO biedt een aantal M+G onderzoeksstageplekken aan specifiek voor AIOS die bezig zijn met de profielopleiding jeugdarts KNMG. TNO is een inspirerende omgeving waar met uiteenlopende expertises onderzoek wordt verricht naar oplossingen in de praktijk voor maatschappelijke uitdagingen, waaronder een gezonde jeugd.

Gezond opgroeien is een recht voor alle kinderen. Vroege preventie, e-health en sociale en technologische innovaties spelen daarbij een belangrijke rol. De juiste en passende zorg, ondersteuning op de juiste plek én op het juiste moment zijn van belang. Voor alle kinderen, maar des te meer voor kinderen in kwetsbare situaties.

In de afdeling Child Health werken onder andere gezondheidswetenschappers, epidemiologen, artsen, psychologen en statistici aan diverse thema’s om optimale omstandigheden te creëren om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien.

Als stagiair werk je samen met collega’s en externe partners aan onderzoeksthema’s als gezonde zwangerschapsuitkomsten, gezond opgroeien en ontwikkelen, opvoedondersteuning, gezond gedrag, vaccinatiebereidheid, veilig vrijen, pesten en sociale vaardigheden.

Er zijn op dit moment twee specifieke thema’s mogelijk en de leervragen van de aios kunnen worden meegenomen. Zie hiervoor het volgende document.

Neem contact op met Jolande Anthonissen / jolanda.anthonissen@tno.nl voor meer informatie over de beschikbare stageplekken of met Maaike Beltman/ maaike.beltman@tno.nl voor informatie over specifieke onderzoeksthema’s. Neem planningmg@nspoh.nl daarbij mee in de cc