Spring naar content

Eén kind, één plan, één team!

Het UMCG Centrum voor Revalidatie helpt volwassenen en kinderen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Het is het enige academische revalidatiecentrum in Nederland. Patiënten komen uit heel Nederland maar vooral uit de 4 noordelijke provincies.

Afdeling kinderrevalidatie, CvR UMCG: locatie Beatrixoord en mytylschool en buitenschool, waar alle doelgroepen binnen de kinderrevalidatie worden gezien door de revalidatiearts en poliklinisch dan wel in de eerstelijns behandeld worden.

Op locatie Beatrixoord vinden de medisch specialistische revalidatiebehandelingen plaats, zowel klinisch als poliklinisch. Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft 120 bedden voor klinische patiënten. Tijdens de behandeling krijgt de patiënt begeleiding op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig terrein.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

  • Jonge kinderen 0-4 jaar (alle diagnoses die verwezen worden naar de kinderrevalidatie, vaak staat motorisch probleem voor op maar ook brede ontwikkelingsachterstand, slik- en voedingsproblemen)
  • DCD 3-18 jaar
  • SOLK 3-18 jaar
  • NAH 4-18 jaar
  • Klinische consulten in het ziekenhuis: alle revalidatiediagnoses
  • Daarnaast kan naar wens/interesse van de aios individuele aanpassingen gedaan worden t.a.v. het programma: denk bijvoorbeeld aan: congenitale afwijkingen onderste en bovenste extremiteit, spasticiteit, spierziekten: hiervoor zijn multispecialistische poli’s / expertise polis, met name op locatie Groningen.