Spring naar content

Gelijke kansen op vaccineren: resultaten delen met netwerk

In 2022 en 2023 voerden we samen met partners uit de praktijk een studie uit naar benodigde competenties voor zorgprofessionals om gelijke kansen op Covid-vaccinatie te bevorderen. Uit deze studie kwam een competentieraamwerk voor zorgprofessionals in verschillende rollen. Deze resultaten zijn breder toepasbaar dan alleen Covid-vaccinaties. Naast een wetenschappelijke publicatie willen we graag bekendheid geven aan de resultaten van deze studie bij relevante partners, zoals de GGD’en (JGZ en IZB), GGD GHOR Nederland, RIVM, maar ook klinisch werkende artsen die zich bezighouden met vaccinatie. Hiervoor zijn wij op zoek naar een aios. 

Ben jij aios IZB of JGZ en vind jij het leuk om je netwerk te vergroten? Dan is deze stage wellicht iets voor jou.

Naast deze specifieke opdracht draai je mee op de afdeling Public Health. We verzorgen onderwijs voor (met name) geneeskundestudenten en dragen bij aan de publieke gezondheid door het uitvoeren van verschillende projecten en (praktijkgerichte) onderzoeken. De exacte invulling van jouw stage bespreek je in overleg met je begeleider.

Contactpersoon Nienke van den Berg