Spring naar content

Kindergeneeskunde stage voor de toekomstige jeugdarts

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Vanaf januari 2019 is er een Vrouw-Kind Centrum (VKC) in Haarlem Zuid. Poliklinische activiteiten vinden plaats in Haarlem Zuid en Noord en in Hoofddorp.

We verzorgen de algemene kindergeneeskunde in de breedste zin van het woord, daarnaast komen de voornaamste aandachtsgebieden voortkomen uit onze speerpunten:

 • Neonatologie; inclusief een post IC/HC afdeling.
 • Kinderneurologie; geborgd door het hebben van 2 kinderarts-kinderneurologen in ons team.
 • Down syndroom poli.
 • Kinderallergologie; allergie spreekuur en provocatietesten op de kinderafdeling onder leiding van een kinderarts-kinderallergoloog
 • Kinderimmunologie; onze topklinische functie.
 • In het verlengde van de kinderimmunologie en kinderallergologie zien we veel patiënten met astma; wat heeft geleid tot de keuze van het aannemen van een kinderlongarts en de kinderlonggeneeskunde te kiezen als een speerpunt samen met de bovengenoemde twee.
 • Kinderdiabetes; multidisciplinair centrum.
 • Sociale Pediatrie; we hebben een topreferent psychosociaal centrum (inclusief het Multidisciplinair Centrum voor Kindermishandeling) en actieve deelname in ons Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).
 • Opleiding; Een kinderartsenopleiding op maat, dat wil zeggen een goed gebalanceerde opleiding voor kinderartsen met maatwerk en coaching. Daarnaast opleiding van huisartsen, spoedeisende hulp artsen en basisartsen via het cluster Amsterdam.
 • Wetenschap; Onderzoekslijnen die resulteren in wetenschappelijke output en promovendi.
 • Betrokkenheid in de ziekenhuisorganisatie via de coöperatie en sterke positionering van de kindergeneeskunde (en de positie als medisch specialist) in het Spaarne Gasthuis.

In het Spaarne Gasthuis bieden wij voor de arts M&G een stage kindergeneeskunde aan voor 3 maanden, met een gevarieerd programma.
Het voornaamste doel van de stage is om de kennis van ziektebeelden die relevant zijn voor een toekomstig jeugdarts te vergroten. Daarnaast biedt deze stage de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het werk van de kinderarts en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen in het ziekenhuis en op de polikliniek.

Door het onder supervisie doen van spreekuren op onze polikliniek en het beoordelen van neonaten op de kraamafdeling maak je kennis met diverse kindergeneeskundige problematiek. Daarnaast is er mogelijkheid om diverse aandachtspoli’s bij te wonen, mee te lopen op de afdeling neonatologie, kennis te maken met het werk van diverse paramedici zoals logopedie en kinderpsychologie en multidisciplinaire besprekingen bij te wonen.

De voorkeur gaat uit naar 2 aios die tegelijk stage bij ons kunnen lopen.