Spring naar content

Kindergeneeskunde voor de jeugdarts – Catharina Ziekenhuis

Minstens tot oktober 2024 geen plek

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Wij bieden een stage aan van 3 maanden. Deze stage zal met name plaatsvinden op de polikliniek kindergeneeskunde. In mindere mate zal er ook aanbod zijn op de kindergeneeskundige afdelingen en de SEH. Het doel is om de ziektebeelden/presentaties die relevant zijn voor een toekomstig jeugdarts voldoende aan bod te laten komen. Hierbij valt onder andere te denken aan groeistoornissen (kleine lengte, grote lengte, failure to thrive), stoornissen in de puberteitsontwikkeling (oa pubertas praecox), ontwikkelingsproblematiek, excessief huilen, allergieën (oa koemelkeiwitallergie) en veel voorkomende algemeen kindergeneeskundige problemen, zoals buikpijn, obstipatie en vermoeidheid. Je zult onder supervisie van de kinderartsen patiënten zien en vervolgen.

De vakgroep kindergeneeskunde van het Catharina Ziekenhuis is een zeer opleidings-minded groep mensen. Zij verzorgt ook het algemene deel van de opleiding tot kinderarts binnen de regio OOR-ZON, de opleiding van co-assistenten en semi-artsen ism het MUMC+ en verzorgt tevens een stage voor huisartsen in opleiding (HAIO’s).

De opleidingsgroep kindergeneeskunde bestaat uit 12 gepassioneerde kinderartsen, die zich allen inzetten voor opleiding en onderwijs en die stuk voor stuk gedreven zijn om een kwalitatief goed, breed en veilig opleidingsklimaat te creëren. Het opleiden gebeurt door alle kinderartsen.
De afdeling Kindergeneeskunde is nauw verbonden met het Kinder-Psychosociaal Team (PST), waar o.a. GZ-psychologen tot klinisch (neuro)psycholoog worden opgeleid.