Spring naar content

Kinderrevalidatie 0-18 jaar

In de maanden juli en augustus is er nooit ruimte voor een externe stage vanwege de zomervakantie en het geringere patientenaanbod. Vanwege de aanstaande verhuizing naar een andere locatie en de voorbereidingen die hiermee samenhangen is het na de zomervakantie van dit jaar tot in ieder geval maart 2025 niet mogelijk om onze stage aan te bieden.

Rijndam Kinderrevalidatie biedt kinderrevalidatie aan kinderen 0-18 jaar: klinisch, poliklinisch, therapeutische peutergroep en schoolrevalidatie op Mytyl en tyltylonderwijs.

Daarnaast zijn er diverse spreekuren in ziekenhuizen en KDC’s, als wel de technische spreekuren. We zien een groot scala aan diagnose groepen waarvan 0-4/vroegbehandeling, CP, DCD en andere neurologische aandoeningen (niet aangeboren hersenletsel en neuromusculaire aandoeningen) de grootste groep vormen. Er zijn voldoende mogelijkheden om een individueel leerplan te maken voor de aios.

Er zijn meerdere locaties waar je je stage kan volgen zoals de Ringdijk in Rotterdam en de Sitterstraat in Dordrecht. Ook kun je participeren in het aios Revalidatiegeneeskunde onderwijs (daar waar het onderwerp relevant is). Omdat er zoveel mogelijkheden zijn wordt er van je verwacht zelf met een voorstel leerplan te komen. Tijdens de stage wordt een proactieve en zelfstandige houding verwacht waar het gaat om het halen van je eigen leerdoelen.

https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie

Ter voorbereiding en als naslag wordt geadviseerd het volgende boek te lezen (eventueel te lenen van Rijndam bij kennismakingsgesprek). Hadders-Algra, M. Maathuis, K. (2015). Kinderrevalidatie (5e druk). Uitgever: Gorcum B.V. | 9789023250807 |
Daarnaast de CP richtlijn van het CBO (via het CBO te downloaden) en website van VSN voor neuromusculaire aandoeningen.

Het is niet mogelijk om in de zomervakantie stage te lopen bij Rijndam Revalidatie