Spring naar content

Kinderrevalidatie

Eerst mogelijke stageplek vanaf september 2024

De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op de complexe medisch specialistische problematiek. Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod in klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen.

We zien een breed en groot scala aan verschillende aandoeningen door nauwe samenwerking met een topregionaal ziekenhuis (Amphia) en we krijgen ook veel verwijzingen uit het Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. Zo kan je meer kennis ontwikkelen in alle voorkomende aandoeningen binnen de kinderrevalidatie. De aios krijgt alle ruimte voor het verdiepen in een of meerdere aandoeningen naar keuze en krijgt inzicht in verschillende diagnostische trajecten en behandelmogelijkheden binnen de revalidatie. Na een inwerkperiode kan de aios zelf kinderen gaan zien onder supervisie en het behandeltraject coördineren.

Kijk voor meer informatie ook op www.opleidingsetalage.nl.