Spring naar content

Klinische stage bij laboratorium Medische Microbiologie en de arts-microbioloog

Beschikbare stageplek april/mei/juni en vanaf half september 2024

Ter bevordering van differentiatie en kruisbestuiving tussen arts M&G en arts-microbioloog, bieden wij een klinische stage aan bij ons laboratorium medische microbiologie en de artsen-microbioloog.

In deze stage doe je kennis op over:

 • Hoe een medisch microbiologisch laboratorium werkt
  • Het medisch microbiologische landschap
  • De taken van de arts-microbioloog en de samenwerking met de arts-infectieziektenbestrijding
  • Welke verschillende onderdelen er binnen de medische microbiologie zijn
  • Welke verschillende diagnostische methoden er zijn die gehanteerd worden
  • Hoe diagnostische resultaten geïnterpreteerd worden
  • Medisch microbiologische infectie casuïstiek uit de 1e en 2e lijn
  • Infectiepreventie

Je doet dit bij ons op het laboratorium en in de kliniek. Er zijn verschillende deelspecialismen waar je kennis mee maakt waaronder bacteriologie, virologie, parasitologie, mycobacteriologie (eigen TB lab), mycologie, serologie en moleculaire diagnostiek. Daarnaast zijn er de werkzaamheden in de kliniek zoals A-team, antibioticacommissie, consultvoering, infectiepreventie en participatie in MDO’s. Ons team bestaat uit enthousiaste en ervaren artsen-microbioloog, vakspecialisten, analisten en deskundigen infectiepreventie. De mogelijkheid bestaat om ook een keer mee te lopen met de internist-infectioloog. Samen met de stage begeleider maken we een passend stageplan.

Geïnteresseerd in deze stage? Vraag het Stagebureau om de contactgegevens via planningmg@nspoh.nl