Spring naar content

Meewerken aan JGZ onderwerpen van de bestuursagenda GGDrU

De GGDrU is een gemeentelijke dienst die het gezondheidsbeleid van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht uitvoert. Wij werken daarbij zoveel mogelijk op maat, aansluitend bij de wensen en passend bij de bevolking van iedere individuele gemeente.
Bij de GGD werken 730 medewerkers verspreid over bijna 60 locaties. Door fusies en nieuw belegde taken is de organisatie in korte tijd sterk gegroeid. De organisatie werkt voortdurend aan verdere en passende professionalisering van de organisatie en haar medewerkers. Binnen de afdeling JGZ werken ongeveer 450 medewerkers.

Aandachtsgebieden
• Kansrijke start
• Kindermishandeling
• Schoolverzuim/ thuiszitters
• Overgewicht/obesitas
• Armoede
• E-health en innovatietrajecten

Binnen deze aandachtsgebieden zijn verschillende opdrachten mogelijk, bijvoorbeeld het doen van onderzoek of het uitvoeren van een project. Dit is mede afhankelijk van het moment van de stage en de leervragen van de aios. Een voorbeeld van een stagevraag is het in kaart brengen welke netwerkorganisatie in Amersfoort uitvoering geeft aan welk van de 10 punten tegen kindermishandeling die de Kinderombudsman heeft opgesteld. Of het evalueren de werkwijze rond integrale aanpak verzuim (M@ZL) onder scholen en leerplicht.