Spring naar content

Missie, visie en mensen op de afdeling

Missie, visie en mensen op de afdeling

De afdeling Public and Occupational Health (POH) wil door onderzoek, onderwijs en advisering bijdragen aan een goede gezondheid en optimale zorg voor alle Nederlanders. Wij verrichten multidisciplinair en innovatief onderzoek dat aansluit op vragen uit beleid en praktijk. In het onderzoek bestrijken wij het gehele veld van de publieke gezondheidszorg.

Onderzoekers op de afdeling hebben verschillende disciplines en werken aan lokale, nationale en internationale projecten. Binnen de afdeling werken meerdere artsen M&G. Zij werken in onderzoek, onderwijs en in de opleiding M&G.

De afdeling POH biedt veel mogelijkheden voor een interessante stage, mede dankzij:

 • de aanwezigheid van ruim 70 gepromoveerde onderzoekers met ervaring in begeleiding van jonge onderzoekers;
 • expertise in verschillende vormen van onderzoek (inclusief kwalitatief onderzoek en beleidsgericht onderzoek);
 • nauwe samenwerking met verwante disciplines (bijv. met huisartsgeneeskunde en psychiatrie, over preventie in de eerste lijn).
 • een inclusief en inspirerend onderzoekklimaat, met de hiervoor noodzakelijke scholing.
 • De afdeling is onderdeel van Amsterdam Public Health

Begeleiding bij Amsterdam UMC

Bij elke wetenschappelijke stage zijn één of twee begeleiders betrokken, waaronder één gepromoveerd onderzoeker. Als afdeling hebben we heel positieve ervaringen in het begeleiden van aios M&G voor de wetenschappelijke stage van de 2e fase. Daarnaast is de afdeling sinds 2014 een erkende opleidingsinstelling voor de vrije richting en de 2e fase opleiding tot arts M&G met Ines Rupp als opleider en zijn er altijd twee of meer AIOS-en die hun hele opleiding op onze afdeling volgen.

Je sluit dus aan bij een bestaande aios en specialisten community in de sociale geneeskunde en arbeidsgeneeskunde. De artsen M&G en senior en junior onderzoekers begeleiden je graag bij het leren initiëren, uitvoeren en presenteren van onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van jouw praktijkveld. We laten zien hoe wij zelf samenwerken met deskundigen en een verbinding leggen met zowel de praktijk en beleidsontwikkeling in Nederland.

Onze succesfactoren voor de wetenschappelijke stages:

 • we laten AIOS-en aansluiten bij bestaande onderzoeksprojecten passend bij hun interesse
 • we hebben ervaring in gebruik van eigen data vanuit praktijkinstellingen waar AIOS-en werken
 • we streven naar flexibele begeleiding op locatie en op afstand
 • je maakt gebruik van de interne kwaliteitsstructuur

Leerdoelen bij Amsterdam UMC

Je leert zelf vragen uit je praktijk identificeren, de relevantie van deze vragen benoemen, en deze vertalen tot empirisch beantwoordbare onderzoeksvragen. Maar je ziet ook hoe we dit doen in andere onderzoeksprojecten binnen de afdeling en academische werkplaatsen.

 • Er is een intern peer-review systeem waar je feedback krijgt op je analyseplan. Het analyseplan verbeter je om zo goed mogelijk antwoord te krijgen op je onderzoeksvragen. Betrouwbaarheid van de uitkomsten en ethische overwegingen voor de uitvoering krijgen bijvoorbeeld aandacht in deze besprekingen.
 • Je leer de resultaten van je onderzoek interpreteren, implicaties voor de praktijk af te leiden, en het gehele onderzoek schriftelijk vastleggen en mondeling presenteren. Dit doe je intern in de sectie waarin je stage loopt, maar ook binnen de afdeling en bij de NSPOH.
 • Je leert hoe academisch onderzoekers en artsen M&G binnen de afdeling samenwerken met andere deskundigen ten behoeve van eigen onderzoek en daarnaast bijdragen aan het wetenschappelijk werk van anderen.

Omschrijving onderzoeksthema’s

Bij het Amsterdam UMC zijn diverse onderzoeken mogelijk, voor alle profielen van de arts M+G zijn er mogelijkheden. Hieronder omschrijven we in grote lijnen onze onderzoeksthema’s, zo kun je inspiratie opdoen voor je eigen onderzoek. Uiteraard zijn eigen ideeën ook meer dan welkom.

 • Jeugd en gezondheid. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De lijn Jeugd & Gezondheid (J&G) richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het creëren van optimale kansen voor de jeugd om gezond en gelukkig op te groeien; van -9 maanden tot en met 18 jaar. Het onderzoek van J&G is multidisciplinair, innovatief en maatschappelijk relevant. De onderzoekers houden zich bezig met een variatie aan projecten, van het ontrafelen van risicofactoren en gezondheidseffecten, tot de ontwikkeling en evaluatie van interventieprogramma’s. Hierbij maken ze gebruik van vernieuwende methoden en denkt de jeugd actief mee.

De speerpunten van de onderzoekslijn zijn:

 • Het stimuleren van een gezonde leefstijl en ontwikkeling
  • Onderzoek dat gericht is op de praktijk
  • Participatieve en innovatieve onderzoeksmethodologie
  • Inclusief onderzoek ter bevordering health equity
 • Ongelijkheid in gezondheid. Hierbij is er bijzondere aandacht aan groepen met gezondheidsachterstanden en/of problemen met toegang tot zorg. Denk aan ongelijkheden naar sociaaleconomische positie, migratieachtergrond, geslacht/gender, of woonplaats. De specifieke thema’s lopen zeer uiteen, van Covid-19 onder etnische minderheden in Amsterdam, tot gebruik van psychosociale zorg door agrariërs in Oost Nederland.
 • Gedrag en preventie. Hierbij richten wij ons op de preventie van ziekte door beïnvloeding van gedrag. Wij hebben specialisten op verschillende terreinen, zoals lichamelijke beweging, sport, voeding en roken/alcohol. Wij onderzoeken determinanten van gedrag, zoals de rol van de sociale, culturele en fysieke omgeving. Daarnaast onderzoeken wij de invoering en effecten van interventies en maatregelen in de echte wereld, van de spreekkamer tot aan Brussel.
 • Organisatie van de zorg. Dit bestrijkt het brede terrein van de ‘health services research’. Wij doen veel onderzoek naar risicocommunicatie, gezondheidskeuzen en gezondheidsvaardigheden. Ook hebben wij veel expertise in onderzoek naar de organisatie, financiering en uitkomsten van de zorg. Andere aandachtgebieden zijn onder meer patiëntveiligheid, palliatieve zorg en ethische vraagstukken. Het onderzoek strekt zich uit van de kanker- tot de infectieziekten-bestrijding.
 • Arbeidsgeneeskunde: werken is gezond. Toch worden veel gezondheidsklachten veroorzaakt door werk, en zijn ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid grote maatschappelijke problemen. Daarom zijn zowel preventie als werkhervatting zeer relevant. Wij doen onderzoek naar (1) de invloed van arbeidsomstandigheden op gezondheid, (2) bevordering van een gezonde leefstijl van werkenden, (3) preventie en behandeling van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde klachten, (4) (claim-)beoordeling en werkhervatting na ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en (5) participatie van mensen met arbeidsbeperking. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, de Polikliniek voor Mens en Arbeid en Cochrane Work zijn onderdeel van de afdeling.
 • Infectieziekten (Afdeling Infectieziekten van GGD Amsterdam). Sinds de COVID-19 pandemie staan infectieziekten in het middelpunt van de aandacht, en ook de rol die de GGD-en spelen in infectieziekten bestrijding. Onze onderzoeksgroep is gebaseerd op de GGD Amsterdam en heeft nauwe banden met de Afdelingen Infectieziekten en POH van Amsterdam UMC. Speerpunten van het onderzoek zijn: (1) seksueel overdraagbare infecties, (2) hiv en PrEP, (3) HPV, (4) hepatitis B en C, (5) antimicrobiële resistentie, (6) mpox, en (7) COVID-19. Veel van het onderzoek staat op: https://openresearch.amsterdam/ .

Partners:

 • In de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid werken wij samen met zeven Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties in Noord-Holland en Flevoland.
  • Sarphati Amsterdam: GGD-Amsterdam en universiteiten werken samen op het terrein van effectieve en duurzame preventie van welvaartsziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten, onder andere middels het Sarphati-Cohort.
 • Sarphati-initiatief: een academische werkplaats publieke gezondheid met diverse GGD-en in de regio, onder meer gericht op infectieziekten.
 • Verder bundelt de afdeling veel van het arbeidsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundig onderzoek in Nederland. Wij zijn deel van verschillende academische werkplaatsen op het gebied van de Bedrijfsgezondheidszorg en de Verzekeringsgeneeskunde.

Lopende cohorten:

 • ABCD-studie (~8000 kinderen sinds 2003). In de ABCD-studie volgen wij meer dan 5000 kinderen vanaf de zwangerschap in 2003/2004, op onder meer lichamelijke gezondheid, psychosociaal welzijn en middelengebruik.
 • HELIUS (onder ~24.000 Amsterdammers sinds 2011). Aan het Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS) cohort is ongeveer een gelijke verdeling tussen zes etnische groepen in Amsterdam: Turken, Marokkanen, Surinamers (van Creoolse of Hindoestaanse afkomst), Ghanezen en van oorsprong Nederlandse inwoners van de stad.

Stage bij het Amsterdam UMC?

Wanneer je overweegt om een wetenschappelijke stage te doen op onze afdeling, kun je contact opnemen met Mariëtte Hoogsteder (M.hoogsteder@amsterdamumc.nl ) of Margreet Harskamp (w.m.harskampvanginkel@amsterdamumc.nl ). We gaan dan met jou in gesprek over je onderzoek ideeën en de mogelijkheden die we jou kunnen bieden, eventueel in samenwerking met een van onze partners.

De afdeling is sinds 2014 een erkende opleidingsinstelling voor artsen in opleiding tot arts M&G (opleider: Ines Rupp).