Spring naar content

Opzetten project ‘medisch maatje’ – koppelen geneeskundestudenten aan kwetsbare groepen: academische stage Public Health

Voor het coördineren en uitvoeren van een innovatief pilot-project rondom zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid en lage gezondheidsvaardigheden zoeken wij een AIOS met affiniteit met deze doelgroep, een creatieve visie op onderwijs voor geneeskundestudenten en interesse in interprofessioneel samenwerken. Alle profielen zijn welkom!

In september 2021 starten we in samenwerking met Buurtteam Overvecht het pilot-project ‘medisch maatje’. Het project is ontstaan vanuit de constatering van medewerkers van het Buurtteam dat een deel van hun klanten niet zelfstandig naar medische afspraken kan, maar ook geen beroep kan doen op mensen uit hun eigen netwerk om mee te gaan naar deze afspraken. Bij deze klanten is vaak sprake van een lichte verstandelijke beperking en andere problematiek die tot gevolg heeft dat deze doelgroep beschikt over beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook hebben artsen niet altijd de tijd en/of de kennis om hier adequaat mee om te gaan.

In deze pilot koppelen we derdejaars bachelor geneeskundestudenten als ‘medisch maatje’ aan klanten van het Buurtteam om hen te begeleiden bij afspraken met de huisarts of specialist in praktijken en ziekenhuizen in Utrecht. Klanten hebben een extra paar oren tot hun beschikking en kunnen de afspraak voor- en nabespreken met de student. Studenten krijgen meer inzicht in de betekenis van beperkte gezondheidsvaardigheden en overige factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de doelgroep en communicatie met deze doelgroep.

De studenten krijgen vooraf een training en tijdens de looptijd van de pilot zijn er een aantal begeleide bijeenkomsten waarin ervaringen worden uitgewisseld. We willen in deze pilot onderzoeken hoe studenten en de doelgroep deze begeleiding ervaren en daarnaast is de vraag of en hoe dit project in de opleiding ingebed zou kunnen worden.

Tijdens je stage heb je een rol in:

  • het ontwikkelen en geven van de training aan geneeskundestudenten
  • het begeleiden van de reflectiebijeenkomsten
  • het contact onderhouden met het Buurtteam en de logistiek rondom de afspraken
  • het tussentijds/na afloop evalueren van de pilot (als dit binnen de looptijd van de stage past)

Daarnaast draai je mee op de afdeling Public Health van het UMC Utrecht. Je neemt deel en draagt bij aan verschillende afdelingsoverleggen. Afhankelijk van je interesse en beschikbare tijd kun je ook meedraaien in diverse onderwijsvormen en andere afdelingsactiviteiten.

Wat kenmerkt jou?

  • Je hebt affiniteit met mensen met een kwetsbare gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Je vindt het leuk om een nieuw project uit de grond te stampen en durft dingen uit te proberen om daarvan te leren
  • Je hebt ervaring met of wil ervaring opdoen met het ontwikkelen en geven van trainingen en reflectiebijeenkomsten voor studenten
  • Bij voorkeur kun je starten in september of oktober 2021