Spring naar content

SEH stage AIOS forensische geneeskunde

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Leerdoelen worden in samenspraak beschreven. Gedacht kan worden aan:

  • Opvang van de acute patiënt volgens de ABCDE methodiek.
  • Triage en prioritering, wel of niet insturen in dagelijkse praktijk.
  • Ervaring opdoen in kleine traumatologie oa in het kader van arrestantenzorg.
  • Kleine verrichtingen, zoals hechten.
  • Samenwerking met verschillende specialismen en “het ziekenhuis” in het algemeen.