Spring naar content

Specialistische GGZ voor kinderen/jongvolwassenen (0-24 jaar) en hun ouders

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen.

Tijdens de stage van 3 maanden kan worden deelgenomen aan de onderstaande activiteiten. Vanzelfsprekend vindt inzet plaats in overleg met de jeugdarts i.o. alsmede de mate van zelfstandigheid.
– Deelname aan MDO
– Gezamenlijk met K&J psychiater en later waar mogelijk onder supervisie zelf psychiatrisch onderzoeken uitvoeren.
– Instellen van medicatie en waar mogelijk opvolging van onder supervisie psychiater uitvoeren.
– Deelname aan duo-intakes.
– Gezamenlijk met kinderarts opvolging van patiënten met somatoforme problematiek, anorexia nervosa, slaapproblematiek e.a. doen.
– Mogelijkheid om bij veelvoorkomende behandelingen aan te sluiten (CGT, IMH moeder-kind observaties, therapie, speltherapie, systeemtherapie, outreachende hulp, PMT etc).
– Ruimte om aan RTO’s deel te nemen