Spring naar content

Stage 1e fase jeugdarts Richtlijnen JGZ en Lichamelijk Onderzoek

Aanleiding

De (covid)pandemie heeft de JGZ-uitvoeringspraktijk blijvend veranderd. Sindsdien zijn niet alle JGZ-contactmomenten meer fysiek. Soms zijn er telefonische, videobel of eHealth contactmomenten voor in de plaats gekomen. Voor sommige onderwerpen is dat prima, maar dat geldt uiteraard niet voor lichamelijke screenings.

Daarnaast vinden niet alle contactmomenten meer met dezelfde professional plaats. Volgens de richtlijnen voert een jeugdarts de opsporing van lichamelijke problemen en afwijkingen uit. Nu ziet een kind soms juist een jeugdverpleegkundige op een screeningsmoment, waardoor het lichamelijk onderzoek niet of anders aan bod komt.

De JGZ hanteert JGZ-richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar het moment van uitvoeren is vaak puur praktisch. Kinderen worden bijvoorbeeld onderzocht wanneer ze er toch al zijn voor een vaccinatie.

Het lichamelijk onderzoek voor de 0-4 jarigen betreft het hart (Richtlijn Hartafwijkingen), heupen (Richtlijn Heupdysplasie), ogen (Richtlijn Opsporen oogafwijkingen en de testes (Richtlijn niet scrotale testes NST).

Stage

Deze ontwikkelingen leveren vragen op, die passen bij een arts MG stage 1e fase. Denk aan:

  • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de momenten van lichamelijke screenings? Wat is volgens wetenschappelijke inzichten het beste moment om lichamelijke screenings uit te voeren?
  • Wat ‘mist’ de JGZ als ze kinderen op minder momenten zien en dus minder vaak lichamelijk onderzoeken?
  • Wat is het minimumaantal keer dat een jeugdarts een baby moet onderzoeken om geen problemen of stoornissen te missen?
  • Wat is het beste moment en met welke bandbreedte?
  • Welke professional kan de screening het beste uitvoeren?
  • Welke schade kan ontstaan indien er niet tijdig wordt gescreend?

Je loopt deze MG stage bij de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, een samenwerking tussen Amsterdam UMC en de JGZ-organisaties in Noord-Holland en Flevoland.

Je wordt opgenomen in het netwerk van de Academische Werkplaats en hebt zowel contacten met onderzoekers als met jeugdartsen en artsen M+G van de JGZ-organisaties.

Meer info

Mariëtte Hoogsteder, m.hoogsteder@amsterdamumc.nl

Lucy Smit, l.smit@jgzkennemerland.nl / 0621854335