Spring naar content

Stage bij Veilig Thuis Drenthe

Veilig Thuis Drenthe is onderdeel van GGD Drenthe. Het is het advies- en meldpunt waar professionals en iedereen die op wat voor manier dan ook te maken krijgt met onveiligheid, terecht kan.  In de afgelopen jaren is het project “geweld hoort nergens thuis” opgezet en afgerond, wat ook duidelijk maakt wat de visie is van Veilig Thuis.

Van de leeftijden van ongeboren kind tot in de oudere leeftijd maakt Veilig Thuis zich sterk voor een veilige leefomgeving. Bij Veilig Thuis werken o.a. maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen.

De stage
Als je stage gaat lopen bij Veilig Thuis, zal je in de breedte kennismaken met de gang van zaken bij Veilig Thuis. De focus zal liggen op het werk van de vertrouwensarts, wat verschillende aspecten heeft:

  • Advies geven aan medewerkers in MDO’s bij casuïstiek waarbij sociaal-medische expertise gewenst is*.
  • Advies geven aan artsen (zoals kinderartsen, revalidatie-artsen, huisartsen) en betrokkenheid bij overleg in het ziekenhuis.
  • Op huisbezoek voor het onderzoeken van letsels, uitvoeren van een topteenonderzoek of voor gesprekken waarbij sociaal-medische expertise nodig is.

* Onderwerpen van sociaal-medische expertise: risicozwangerschappen, letsels, seksueel misbruik, psychiatrie, ouderenmishandeling, medische aandoeningen, pcf.

Het is de bedoeling dat je na eerst meekijken ook in afstemming zelfstandig (deel)taken uitvoert. Binnen deze stage is een pro-actieve houding wenselijk. Naast de dagelijkse werkzaamheden die passen bij het werk van de vertrouwensarts, is er ook aandacht voor de leer- en ontwikkelingsdoelen die de aios zelf heeft opgesteld.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar j.vanvalen@veiligthuisdrenthe.nl