Spring naar content

Team Jeugdgezondheidszorg 0-18

GGD IJsselland (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bewaakt, beschermt, bevordert de gezondheid van 520.000 inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

We werken aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven.

GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving
Positieve gezondheid is ons uitgangspunt. Dit betekent dat we gezondheid zien als het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij.

GGD IJsselland wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Over de stage
Wij zoeken voor deze stage een creatieve enthousiaste en ijverige aios, die bezig wil zijn met de uitvoering van jeugdgezondheidszorg en daarbij actief mee wil denken over de toekomst door met ouders en ketenpartners hierover in gesprek te gaan om zo te komen tot een goed onderbouwt advies over bijvoorbeeld de mogelijkheden en het gebruik van ehealth in de JGZ.