Spring naar content

Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor AIOS sociale geneeskunde

De meeste GGD’en bieden werknemers en AIOS geen toegang tot wetenschappelijke literatuur. Hierdoor kan wetenschappelijke literatuur niet altijd makkelijk worden verkregen en zijn er drempels bij het uitvoeren van evidence based medicine (EBM). Daarnaast kan het hinder geven bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en bij de academische vorming van AIOS. Tijdens deze stage van 3 maanden (bij een fulltime aanstelling) zoek je uit welke mogelijkheden er zijn om toegang tot wetenschappelijke literatuur voor AIOS te organiseren (bv. samenwerkingen met academische werkplaatsen, universiteiten, GGD GHOR, etc.). De NSPOH heeft hier al voorwerk in gedaan en zal je op weg helpen.

Naast deze beleidsmatige opdracht zul je ook een onderzoek uitvoeren de toegang en het gebruik van wetenschappelijke literatuur door sociaal geneeskundigen in opleiding. Hoe vaak willen sociaal geneeskundigen (in opleiding) wetenschappelijke literatuur raadplegen, en hoe vaak worden ze gehinderd door onvoldoende toegang. Waarvoor gebruikt de sociaal geneeskundige in opleiding wetenschappelijke literatuur? Etc.
Deze stage-opdracht wordt begeleid door NSPOH. Je kunt deze stage doen als M&G stage of als keuzestage.

Geïnteresseerd of heb je vragen: neem dan contact op met Sheda Broer-Sadrzadeh , arts M&G en opleider NSPOH op s.broer@nspoh.nl of 06-12441902