Spring naar content

Jeugdartsen – TNO

Jeugdartsen – TNO

Jeugdartsen TNO

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

2. Voorbereiding

Op basis van het opleidingsschema krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. Voor een goede coördinatie van het stageproces is het Stagebureau afhankelijk van up-to-date informatie over het opleidingsschema van de aios. Het opleidingsschema zal ook gecommuniceerd worden met de SBOH door het opleidingsinstituut. Daarom is het belangrijk om wijzigingen hierin zo snel mogelijk te bespreken met jouw instituutsopleider en door te geven aan het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl. De aios dient zelf het opleidingsschema bij te houden in MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau

3. Werving en matching

Per stage ziet deze stap er anders uit:

  • De stage aanpalend specialisme is een stage binnen de kindergeneeskunde/sociale pediatrie, kinderrevalidatie of kinderpsychiatrie. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden (vóór de 1e dag van de maand) voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.
  • De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, vertrouwensarts/jeugdarts of medisch adviseurs van zorgverzekeraars). Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A New Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.Uiterlijk 4 weken voor de start van je stage geef je de naam van de stage-instelling en van de stagebegeleider door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl).
  • Bij de Keuzestage is het de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. De keuzestage is bedoeld ter verdieping/verbreding van de JGZ. Als tijdens JGZ 1 e/o JGZ 2 je al verdiepende/verbreden activiteiten gedaan hebt kan je de keuzestage op een andere manier invullen. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.Uiterlijk 4 weken voor de start van je stage geef je de naam van de stage-instelling en van de stagebegeleider door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl).

4. Stageperiode en begeleiding

Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor meer informatie over het afronden en beoordelen van de stage

Verdere uitgangspunten van de stages:

  • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).