Spring naar content

Wat moet ik regelen voor een stage in het buitenland?

Wat moet ik regelen voor een stage in het buitenland?

Binnen de medische vervolgopleiding M+G zijn stageperioden opgenomen tijdens de praktijkopleiding. Het is mogelijk om een stage in het buitenland te volgen.

In het Kaderbesluit CGS staan een aantal eisen waaraan moet worden voldaan om een gedeelte van de opleiding buiten Nederland te volgen. Lees het volgende document goed door voor de volledige procedure voor het regelen van een buitenlandstage.

Procedure:
Informatie en aanvraagformulier buitenlandstage
Bijlagen:
1. Verklaring TNO voor buitenlandstage of Verklaring NSPOH buitenlandstage
2. https://www.sboh.nl/opleiding-arts-maatschappij-en-gezondheid/formulieren-mg